Polityka Prywatności

Administrator

G1ANT FUNDS SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Zygmunta Słomińskiego 15 / 506A, 00-195 Warszawa, NIP: 675 170 2384 jest firmą konsultingowa oraz technologiczną w obszarze zdigitalizowanego wsparcia branży HR, specjalizującą się w łączeniu ze sobą profesjonalistów poszukujących nowych ofert pracy oraz pracodawców, którzy poszukują profesjonalistów do podjęcia współpracy. G1ANT FUNDS SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Administrator”), przedstawia niniejszą Politykę prywatności (dalej: „Polityka”), stanowiącą potwierdzenie dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników serwisu geekjobs.pl (dalej: „Serwis”) oraz posiadających konta w w/w Serwisie.

Polityka określa zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych – w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 1) RODO, dane osobowe są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, IP urządzenia, adres poczty elektronicznej, dane o lokalizacji oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii.

Wszelkie działania Administratora podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, a także na poziomie odpowiadającym standardom określonym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe w Serwisie

Każdy Użytkownik odwiedzający nasz Serwis, może udostępniać swoje dane na dwa sposoby: w sposób automatyczny poprzez łączenie się z Serwisem i aktywnie, poprzez wykonywanie określonych czynności w Serwisie lub za pomocą Serwisu. Administrator jest administratorem w/w danych w rozumieniu RODO.

Ponadto, Administrator przetwarza także dane klientów, którzy powierzyli swoje dane do przetwarzania Administratorowi i współpracują z Administratorem na podstawie stosownych umów (dalej: „Klienci”). Nasi Klienci to pracodawcy, będący administratorami wszelkich danych przetwarzanych przez Serwis w ich imieniu, przede wszystkim danych kandydatów do pracy/współpracy, którzy za pomocą Serwisu przekazali swoje dane osobowe do naszych Klientów. Administrator występuje w tej relacji jako podmiot przetwarzający, co oznacza, że przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie na ich polecenie i w zakresie przez nich wskazanym.

Jeżeli Użytkownik będzie klikał w linki zamieszczone w Serwisie, może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane lub stanowią usługę świadczoną przez podmioty niezależne Administratora. W takich sytuacjach przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty w ramach zewnętrznych stron internetowych lub serwisów.

 • Dane gromadzone automatycznie przez Serwis

  Dane zbierane automatycznie to informacje automatycznie zapisywane przez Serwis w czasie wizyty na niej Użytkownika i są to: anonimowe informacje dotyczące ilości czas i godzin wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), dane urządzenia, język przeglądarki, liczba odwiedzin, typ systemu operacyjnego. Dane takie są analizowane w celu statystycznym lub marketingowych, przy użyciu narzędzi m.in. Google Analytics, które działają w oparciu o tzw. pliki cookies. Są to narzędzia należące do podmiotów trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zatem rekomendowane jest zapoznanie się z zasadami ich działania, dostępnymi na należących do dostawców tych narzędzi serwisach. Polityka Google znajduje się pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Przetwarzane w wyżej przedstawiony sposób dane przechowywane są wyłącznie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Bez ich obecności Serwis może nie działać w sposób oczekiwany przez Użytkownika lub nie jest możliwe dopasowanie treści do potrzeb Użytkownika.

  Podstawę prawną przetwarzania danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ust.1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych, w szczególności zapewnienia Użytkownikom Serwisu działającego w sposób sprawny i odpowiadający ich oczekiwaniom. Jeżeli prezentacja w Serwisie służy przygotowaniu umowy, podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 • Dane gromadzone przez Serwis poprzez aktywności Użytkownika

  • rejestracja na stronie internetowej w ramach konta Klienta:

   W momencie rejestracji konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług Serwisu z Administratorem. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłaby możliwa rejestracja Państwa konta w Serwisie. Dane, które są wymagane do podania to nazwa firmy i adres e-mail, które następnie zostają zabezpieczone ustalonym przez Klienta hasłem. Może się zdarzyć, że dane te będą danymi osobowymi, stąd zostały wskazane w niniejszym punkcie.

   Dane powyższe będą wykorzystywane także, by Administrator mógł komunikować się z Klientem w zakresie korzystania z konta, zmian w działaniu konta, aktualizacji ustawień, zmian Regulaminu lub innych informacji dotyczących realizacji umowy.

   W dowolnym momencie można przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe zapisane na koncie Klienta, z wyjątkiem adresu e-mail podanego w czasie rejestracji – zmiana adresu e-mail wymaga zmiany konta lub kontaktu z Administratorem. Aby założyć konto, oprócz danych pobieranych podczas zamówienia należy wpisać samodzielnie wybrane hasło. Jako podstawa prawna służy tutaj art. 6 ust. 1 litera b) RODO, co oznacza, że udostępniają nam Państwo dane w celu wykonania umowy.

   Dodatkowo, w ramach usług prowadzenia konta Klient ma możliwość tworzenia profilu swojej firmy w zakładce “Company profile”, gdzie dobrowolnie może podać różne dane oraz grafiki lub zdjęcia dotyczące firmy, według własnej decyzji. Wszelkie dane przetwarzane są przez Administratora w ramach realizacji w/w umowy oraz umowy powierzenia danych do przetwarzania (znajdującej się w Regulaminie Serwisu). Administrator nie bada prawdziwości ani poprawności danych zamieszczonych w “Company profile” ani w profilu Kienta, za treści te odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.

  • kontakt na e-mail contact@geekjobs.pl, reklamacje lub zapytania

   W momencie kontaktu na wskazany adres e-mail, Administrator uzyskuje możliwość przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art 6 ust. 1 litera f) RODO), którym jest opracowanie odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenie z Państwem korespondencji w temacie wyjaśnienia Państwa wątpliwości bądź rozpatrzenia reklamacji i odpowiedzi na nią.

   Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłby możliwe prowadzenie z Państwem korespondencji.

  • realizacja umów

   Przedmiotem działalności Administratora jest m.in. oferowanie usług, które mogą być zamawiane na odległość, poza biurem Administratora. W związku z tym przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Zaliczają się do nich w szczególności:

   • imię, nazwisko,
   • dane do faktury,
   • dane do płatności,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu.

   W ramach relaizacji umowy możemy kontaktować się z Państwem na podane dane adresowe, w tym e-mail, aby informować o wszelkich zmianach w Regulaminie, nowych funkcjach Serwisu, nowych ustawieniach itp., aby zapewnić odpowiednią realizację umowy.

   Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 lit. b) RODO (dodatkowo może być w związku z wyrażeniem zgody na konkretny kanał komunikacji, co oznacza, że Użytkownik udostępnia nam dane w celu zawarcia i realizacji umowy.

  • przetwarzanie danych dla celów reklamowych, w tym przez pliki cookies

   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

   To użytkownik decyduje, czy wyraża zgodę na instalowanie wszystkich plików Cookies na swoim urządzeniu. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie udostępnione zostają checkboxy, w których można wyrazić zgodę dotyczącą plików Cookies. Zgoda taka nie jest domyślna i automatyczna, lecz wymaga aktywnego i świadomego działania. Jednak niektóre cookies są niezbędne, aby Serwis mógł działać w sposób prawidłowy. W dowolnym czasie można zarządzać plikami cookies.

   Jeżeli Użytkownik wyrazi stosowną zgodę na przetwarzanie danych w urządzeniu, z którego się łączy, za pomocą plików cookies lub innej podobnej technologii oraz uzyskiwanie dostępu do niej, Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika, w tym obejmujące dane o aktywności na stronie internetowej (m.in. jakie obszary strony są odwiedzane, z jakich linków Państwo korzystacie itd.) w celach marketingowych, personalizacji ustawień lub rozumienia prouszania się po stronie interentowej w celu dostosowania treści. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników. Sposób wykorzystania danych zależy od tego, jakiej treści zgód Użytkownik wyraził.

   Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość dostosowanie treści strony do potrzeb Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub zgoda na szersze działania marketingowe, analityczne i inne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   Zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie. Wycofanie zgody będzie skutkowało na przyszłość, od dnia złożenia stosownego wniosku, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań na danych osobowych, podjętych przez Administratora przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie co do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnianego interesu Administratora. Żeby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wystarczy np. wysłać e-mail na adres podany w punkcie na końcu Polityki.

  • Job Alert

   Jeżeli Użytkownicy chcą otrzymywać informacje o oferowanych stanowiskach, w tym o stanowiskach według wybranego przez Użytkownika słowa klucza, wystarczy, że wskażą w wyszukiwarce słowo kluczowe, według którego ma odbywać się przeszukiwanie ofert pracy oraz podadzą swój adres e-mail. Ponadto, samo podanie adresu e-mail umożliwi otrzymywanie wszelkich informacji o nowych ofertach pracy. Do przesyłania Job Alert potrzebujemy podania przez Użytkownika adresu e-mail zaznaczenia odpowiednich checkboxów.

   W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania Job Alert za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego na końcu Polityki prywatności. Ponadto każdy otrzymany na e-mail JobAlert zawiera link “unsubscribe”, za pomocą którego można zrezygnować z subskrybcji.

   Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi Państwa zgoda. Rezygnacja z otrzymywania Job Alert będzie traktowana jako wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  • dochodzenie roszczeń

   Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych, np. wytycznych organów nadzorczych oraz obowiązków przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego. Za podstawę prawną dla przetwarzania danych służą w tym przypadku odpowiednie uregulowania określone przez prawo w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

  • wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisów prawa

   Możemy przetwarzać dane, by dochodzić swoich roszczeń lub by bronić się przed roszczeniami drugiej strony. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu.

 • Dane przetwarzane w imieniu Klientów

  Przetwarzamy dane osobowe w imieniu Klientów zgodnie z ich instrukcjami wynikającymi z zawartych umów, na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania danych. Obejmują one świadczenie usług prezentacji ofert o pracę i umożliwienie zapoznania się z nimi przez nieograniczoną liczbę potencjalnych zainteresowanych oraz przesyłania Klientom za pośrednictwem Serwisu danych potencjalnych kandydatów do pracy, w zakresie wskazanym przez Klientów. Dane przetwarzane są przez Administratora wyłączenie w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu zgodnie z wytycznymi Klienta.

  Przetwarzamy dane osobowe w imieniu Klienta, w szczególności aby:

  • wspierać Klientów, jeżeli np. Administrator otrzyma zapytanie w drodze e-mail o wyjaśnienie ogłoszenia lub zasad zgłoszenia do Klienta, Administrator odpowiada, by ułatwić aplikowanie kandydata na dane stanowisko u Klienta,
  • realizować przepisy prawa,
  • wypełniać zobowiązania wynikające z umów zawartych z Klientami.

Przekazywanie danych osobowych

Usługodawcy Administratora przetwarzają dane Użytkowników w imieniu Administratora jako podmioty przetwarzające i w każdym przypadku są starannie wybierani oraz objęci stosownymi zobowiązaniami umownymi powierzenia danych, zgodnie z art. 28 RODO.

Dane osobowe przetwarzane w Serwisie Administrator może przekazywać:

 • podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (w tym: usługi IT, ubezpieczenia, doradcy prawni, podatkowi, finansowi, usługi księgowo-kadrowe, usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora).
 • dostawcom usług płatniczych, którzy przetwarzają dane niezbędnych do przeprowadzenia transakcji pieniężnych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dokonanych przez dostawców usług płatniczych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć w tekstach informacyjnych na ekranie wprowadzania danych lub na stronie internetowej dostawcy usług płatniczych.
 • podmiotom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z zasad współpracy pomiędzy stronami, ale wówczas za zgodą Użytkownika.

Dane Użytkowników mogą być także przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi techniczne i informatyczne (np. usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych, strony internetowej), spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Podmioty te są gwarantują bezpieczeństwo danych i są stroną m.in. wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, lub zatwierdzonego kodeksu postępowania z wiążącymi i egzekwowanymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą. W innych przypadkach nie przewiduje się przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Przysługują Państwu prawa gwarantowane przez rozporządzenie RODO, a ich realizacja przez Administratora podlega każdorazowo badaniu, w zależności od indywidualnego przypadku.

Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić kontakt z Administratorem, otrzymywanie Job Alert lub korzystanie z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej.

Mają Państwo w każdej chwili możliwość odwołania każdej udzielonej zgody, kierując wniosek w tym zakresie na adres contact@geekjobs.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto każdy Użytkownik ma prawo do:

 • informacji na temat przetwarzanych Państwa danych osobowych i uzyskania kopii przetwarzanych danych (art. 15 RODO)
 • sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO)
 • usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO)
 • wydania udostępnionych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO)

Prawa powyższe mogą być realizowane przez kontakt Użytkownika w drodze pocztowej lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: contact@geekjobs.pl. W razie realizacji praw, Administrator może zwrócić się do Użytkownika z zapytaniem o informacje lub dowody, które potwierdzą, że Użytkownik jest osobą, za którą się podaje.

Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO.

Jeżeli Użytkownik uzna, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres retencji danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będziemy przetwarzać:

 • w razie zawarcia z Użytkownikiem umowy (w tym na prowadzenie konta w Serwisie), dane będą przetwarzane przez Administratora przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej zakończeniu – przez okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń z nią związanych, jednak nie dłużej niż 1 rok, jeżeli chodzi o dane kandydatów do pracy,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Użytkownika - do momentu wycofania jego zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na uprzednie przetwarzanie,
 • jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administ
 • w razie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dane Użytkowników będą przechowywane przez okres trwania postępowania sądowego uwzględniając okres egzekucji wyroku,
 • w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki,
 • w zakresie zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane bezterminowo, przy czym będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach, np. w sytuacji, w której wyrażono sprzeciw wobec przetwarzania.

Serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia

Serwis nie jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 18 lat i dlatego też Administrator nie gromadzi i nie przechowuje informacji dotyczących osób, o których wiadomo, że są niepełnoletnie.

Operowanie w prywatnej chmurze

Dane Użytkownika będą przetwarzane w prywatnej chmurze. Serwery chmury znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a operator ma swoją siedzibę na terenie EOG, co gwarantuje realizację ochrony danych osobowych zgodą z RODO.

Wykorzystywanie plików cookies oraz pikseli (wtyczek)

W celu zapewnienia wygodnego i sprawnego korzystania z Serwisu dla Użytkowników, Serwis wykorzystuje pliki cookies. Ponadto na stronie Serwisu znajdują się wtyczki, tzw. piksele, umożliwiające połączenie się z portalami społecznościowymi, zarządzanymi przez innych administratorów.

W czasie wizyty w Serwisie, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami portali, jednakże Administrator nie mamy wpływu na ilość danych, które portale te pobierają za pomocą takich wtyczek.

Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych i zasadach przetwarzania danych, stosowane przy powyższych administratorów. Wobec tego rekomendowanym jest zapoznanie się przez Użytkownika z zasadami ochrony danych tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

 • Google Analytics

  Serwis korzysta z Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa cookies, a informacje tworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z w/w strony internetowej są przekazywane do serwera Google w USA.

  Użytkownik, instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej, możne ograniczyć lub wyłączyć przesyłanie do firmy Google danych gromadzonych przez pliki cookie. Właściwą wtyczkę Użytkownik może pobrać i zainstalować pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google dostępne są pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

 • Facebook

  W ramach Serwisu używane są wtyczki społecznościowe sieci facebook.com, prowadzonej przez Facebook Inc. z siedzibą w USA, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej jako „Facebook”). Wtyczki Facebook można rozpoznać np. po charakterystycznym logo (biała litera „f” na niebieskim polu lub biały kciuk skierowany ku górze na niebieskim tle).

  Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem: http://www.facebook.com/help/?faq=17512. Możliwe jest zablokowanie w przeglądarce wtyczek społecznościowych Facebook, przy wykorzystaniu odpowiednich blokad (np. „Facebook Blocker”).

 • Instagram

  W Serwisie używane są wtyczki społecznościowe portalu Instagram obsługiwane przez Instagram LLC, 1601WillowRoad,MenloPark, CA 94025, USA (dalej „Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagrama, w formie „kamery Instagram”. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem: https://help.instagram.com/155833707900388/. Możliwe jest zablokowanie w przeglądarce wtyczek społecznościowych Instagram, przy wykorzystaniu odpowiednich blokad (np. „Instagram Blocker”).

 • LinkedIn

  W Serwisie używane są wtyczki LinkedIn obsługiwane przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”). Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wygląd można znaleźć pod linkiem: https://developer.linkedin.com/plugins; informacje na temat ochrony danych dostępne są pod linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • Twitter

  W Serwisie używane są wtyczki Twitter obsługiwany przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Przegląd wtyczek Twittera i ich wyglądu znajduje się pod linkiem: https://twitter.com/about/resources/buttons; informacje na temat ochrony danych Twittera znajdują się pod linkiem: https://twitter.com/privacy.

 • Hotjar

  Serwis korzysta z HotJar, sieciowej usługi analitycznej Hotjar Limited Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta, dalej HotJar.  HotJar używa cookies, a informacje tworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z w/w strony internetowej są przekazywane do serwera HotJar na Malcie.

  Użytkownik, instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej, możne ograniczyć lub wyłączyć przesyłanie do HotJar danych gromadzonych przez pliki cookie. Właściwą wtyczkę Użytkownik może pobrać i zainstalować np. pod linkiem: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych przez HotJar dostępne są pod linikiem: https://www.hotjar.com/privacy

Zasady dotyczące cookies

W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies) oraz „podmiotów trzecich”.

Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ich parametrach, tzn. że mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez różne okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies podmiotów trzecich związane są z faktem wykorzystywania przez Serwis funkcji zapewnianych przez podmioty trzecie.

Serwis używa następujących plików cookies:

Nazwa pliku cookie Dostawca Czas wygaśnięcia
_ga Google 2 lata
_ga_# Google 2 lata
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar 1 dzień
_hjFirstSeen Hotjar 1 dzień
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar 1 dzień
_hjIncludedInSessionSample Hotjar 1 dzień
_hjRecordingLastActivity Hotjar sesja
_hjSession_# Hotjar 1 dzień
_hjSessionUser_# Hotjar 1 rok
hjViewportId Hotjar sesja
_hjRecordingEnabled Hotjar sesja
CognitoIdentityId-eu-west-1:4e2e4b63-0e66-4fa9-8bcb-80d2a9134d46 Amazon Web Services stały
isLoggedIn geekjobs.pl stały
ptw_production_lang geekjobs.pl stały
ptw_production_favourites geekjobs.pl stały

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich wybór w swojej przeglądarce.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach, rekomendujemy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi poszczególnych przeglądarek internetowych:

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Zmiany Polityki

Zmiany w Polityce będą dokonywane w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania jej do wymogów prawa lub podwyższenia standardów usług Serwisu. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie informacji przesłanej na adres e-mail.

W razie rozbieżności obowiązuje wersja polska Polityki.

Kontakt z Administratorem

Wszelkie zapytania dotyczące Polityki prywatności lub zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy dokonywać na adres contact@geekjobs.pl